This site uses cookies. By continuing to browse this site, you agree with the use of these.
The current mood of Finland

Do something fun for Finland

We will change the mood of the nation for the better.
The more you watch and laugh, the happier Finland becomes.

To the Erase Boredom survey
Siskonpedin viinapäivä
6 joulukuu, 2017

Siskonpedin viinapäivä

Siskonpeti-sarjan sketsissä nähdään, mitä tapahtuu, kun vanhemmat pääsevät supermarkettiin. Onneksi on lapset, jotka tietävät muistuttaa, että viinapäivä ei ole joka päivä.

Rooleissa nähdään Niina Lahtinen ja Jarkko Niemi. Siskonpedin viinapäivä:

How did this make you feel?


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...
Advertisement