This site uses cookies. By continuing to browse this site, you agree with the use of these.
The current mood of Finland

Do something fun for Finland

We will change the mood of the nation for the better.
The more you watch and laugh, the happier Finland becomes.

To the Erase Boredom survey
Tämä robotti on ihmistä parempi muurari
10 elokuu, 2017

Tämä robotti on ihmistä parempi muurari

Construction Roboticsin valmistava SAM eli Semi-Automated Mason on robotti, jonka tehtävänä on muurata. Robottimuurari tekee parempaa työtä kuin ihminen ja on myös nopeampi. Samankaltaisten robottien yleistyminen tarkoittaa samalla ihmisten työttömyyden lisääntymistä... Vice News tutustui Virginiassa SAM-muurausrobottiin ja haastatteli sitä käyttävää firmaa.

Robotti on ihmistä parempi muurari:

How did this make you feel?


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...
Advertisement